Skip links

„Together Stronger for Inclusive Europe“ организиран од CET Platform Macedonia / ЦЕТ платформа Македонија.

Прв ден дисеминација на проектот „Together Stronger for Inclusive Europe“ организиран од CET Platform Macedonia / ЦЕТ платформа Македонија.
На обуката учествуваа 19 младински работници од Италија, Хрватска, Кипар, Литванија, Македонија, Романија, Шпанија и Шведска.
👉Денес учесничката во овој проект и наш член Евгенија Донева го споделува своето искуството и импресиите од проектот, исто така се споделени материјали и алатки за ЕРАЗМУС + проекти, како и совети за планирање на ваша активност.

🚨Вториот ден ќе биде наменет за работилница на тема “Родови Стереотипи”.

Благодарност до Дом на млади Штип за поддршката во реализацијата на вакви активности преку користење на просторот и техничките средства.

Leave a comment