Skip links

Ликовна изложба – “Класичното и современото, проткаено со митолошки мотиви”

Ликовна изложба – “Класичното и современото, проткаено со митолошки мотиви” – 06.04.2022 година.

Автентично ликовно претставување на студентите од Ликовната Академија при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип
Ментор: Вонреден професор м-р Јордан Ефремов

Leave a comment