Skip links

Промоција на книга – Елементарна теорија на музиката

Промоција на првата авторска книга „Елементарна теорија на музиката“ од Љупчо Ѓорѓијев која што претставува учебно помагало пред се за учениците од основните музички училишта, но и воведно дело за сите оние кои сакаат да се занимаваат со музика и да ја проучуваат.

За авторот :
Љупчо Ѓорѓијев роден во Кочани 03.07.1982, средно музичко училиште за вршува во Штип во2001, а дипломира на ФМУ – Скопје во 2005г на одделот за музичка теорија и педагогија. Во моментов работи како наставник по солфеж и теорија на музиката во ООМУ „Ристо Јуруков“- Кочани. Живее во Зрновци.

Панелисти:
Модератор: Горан Трајков, директор на Дом на млади Штип
Проф.Др Ангеле Михајловски – УГД – Штип
Проф. Др Гоце Гавриловски – УГД – Штип
Автор Љупчо Ѓорѓијев
Осврт за соработката – Соработниците ( Марија Донева, Мери Манасиева и Данче Ајтовска)

Издавач : ЈОУ Библиотека „Искра“ – Кочани
Рецензија: Проф. Др Гоце Гавриловски – УГД Штип
Лектор: Љубинка Ајтовска
Соработници: Марија Донева, Мери Манасиева и Данче Ајтовска

Leave a comment