Skip links

Мултимедијален настан, организиран од матуранти од СОУ “Јане Сандански” Штип

Мултимедијален настан, организиран од Ана Стојанова, Стефанија Митева, Ирена Миовска, Ангела Радмановиќ и Михаил Илиев матуранти од СОУ “Јане Сандански” Штип.

Преку разни уметнички творби ги прикажаa своите проектни задачи за матура.

Започнувајќи од 11:30 со изложба на фотографии на теми “Животот на уметниците” и “Иронија на денешницата”, потоа следувше видео презентација на тема “Преку разговор до поттик за чување на физичкото и менталното здравје” и за крај литературно читање на поеми и извадоци од светска литература.

Leave a comment