Skip links

Последната ноќ на Јустинијан Први – Театарска Претстава

Театарска претстава – Последната ноќ на Јустинијан Први од Јордан Плевнеж во изведба на Петар Темелковски

18 март, почеток 20:00
Влез Слободен

Leave a comment