Skip links

“Никулци” – Културно уметнички перформанс на млади уметници 23.06.2021

Културно-уметнички перформанс на млади уметници од Штип кои ќе презентираат дела од литературата, ликовната уметност, фотографија, драма. Спој од повеќе уметности во една заедничка уметност.

Настанот опфаќа изложба на поезија, цртежи, фотографии и сценска изведба (комбинација на монолог и поезија).
Никулци е организиран од Маја (Рамона) Крстевска Коларова во соработка со ОУК Дом на млади, кој има цел да ги прикаже новите генерации преку уметноста, но и со самото тоа да ги охрабри и мотивира сите кои создаваат уметност да творат и да го презентираат своето творештво.

Leave a comment