Skip links

Театар во куфер 19′ – Меѓународен театарски фестивал

Театар во куфер 19′ – Меѓународен театарски фестивал во организација на ОУК ДОм на млади – Штип
од 5 до 15 ноември 2019 година.

Репертоар:
05.11.2019 – Јустинијан Први – Дом на млади
06.11.2019 – Сладолед – Н.У. Ацо Шопов
07.11.2019 – Промоција на книги за театар – НУ – УБ “Гоце делчев”
08.11.2019 – Пауна – Дом на млади
09.11.2019 – Меѓу нас е тивко – Дом на млади
10.11.2019 – Разговори со Сара – Дом на млади
14.11.2019 – Возможни светови – Народен театар – Штип
15.11.2019 – Со што, со кој во ЕУ – ОМЦ Киро Глигоров
16.11.2019 – Примка- Клопка – Дом на млади

Leave a comment