Skip links

„Јас сум петтата сестра “ Театарска претстава ШКЛ19

„Јас сум петтата сестра “ Театарска претстава
19/07/2019г почеток 20:30ч ШКЛ19

За љубовта, перцепциите на светот и
премрежијата на жената во
небиднините.
Б. Конески, П.М.
Андреевски , С.Гаврилов
Експериментална претстава

Играат:
1.Макрина Јорданова
2.Наталија Спасова
3.Ивана Давкова
4.Ребека Спасова
5.Драгана Иванова
Кристина Крстева Рецитатор

Leave a comment