Skip links

Меморија – Концерт

Концерт на Меморија на 01.06.2024 сабота

Билетите можете да ги купите во Дом на Млади секој работен ден од 08:00-16:00ч,
или на продажните места низ Штип:
📍Тобако Lucky Star (центар)
📍Тобако Тоби (сењак)
📍Маркет Траком (дузлак)
🌐Или онлајн на: tickets.domnamladi.mk
🎉Купете ги вашите влезници за концертот на VIS Memorija и дојдете да уживаме заедно

Leave a comment