Skip links

„Младинско учество, локален младински совет и улогата на ЛМС во заедницата“ – Girl Up Shtip и NECI NMK

„Младинско учество, локален младински совет и улогата на ЛМС во заедницата“ во организација на Girl Up Shtip и NECI NMK 

28.02 и 01.03.2022
Многу охрабрени млади со желби за позитивни промени! Проширени знаења во врска со младинскиот активизам и младинско учество, иницирање на кампањи , младинско здружување.
Преку овој вид на работилници заедно го надминуваме стравот од јавно говорење и презентирање.
ОУК Дом на млади – Штип поддршка за реализација на работилниците.

Leave a comment