Skip links

Авторефрлексија низ игра – Дарко Аницин

Авторефлексија низ игра-Дарко Аницин
„Моето мото и инспирација се сѐ поголемиот тренд на разни психопојави со кои се соочува современиот свет, а во последно време тоа е стресот. Со моите дела упатувам порака до човештвото дека со секоја авторефлексија низ игра се надминува стресот. Колоритската игра е најдобрата можна терапија за анулирање на стресот“
АртФем -Дороти Пачкова
Дела создадени и опстанати, под специфични околности и благодарение на женската солидарност и вмреженост, на тромеѓето помеѓу Скопска Црна Гора,Косово и Србија.

Leave a comment